Ing. Dušan Mlynár-DIMA

Švábovce 33

okr. Poprad

059 12

tel.: 0904 182820

dima-3d@dima.sk

IČO: 37 436 848

IČ DPH: SK 1020014358

OU-PP-OZP-2014/010678-2